Stappenplan aanpassen bestaande woning

De vraag naar woningen die geschikt zijn voor bewoners met een specifieke zorgvraag wordt steeds groter. Door het aanbrengen van een aantal speciale voorzieningen, kan een bewoner vaak langer thuis wonen of zelfstandiger wonen. Dat is aangenaam voor de bewoner én vermindert de druk op bestaande zorgvoorzieningen.

Voor installateurs en opdrachtgevers blijkt het installatietechnisch ontwerp van dergelijke aangepaste woningen echter vaak een lastige opgave. Met name voor de bestaande bouw bestaat behoefte aan een methodiek om het ontwerpproces richting te geven. Dit digitale stappenplan voorziet in die behoefte. Het biedt opdrachtgevers en bouwpartijen handvatten voor het installatietechnisch ontwerp van aangepaste woningen in de bestaande bouw.
 
Het stappenplan levert geen kant en klaar of volledig ontwerp, maar geeft inzicht in de afwegingen die gemaakt moeten worden om tot het ontwerp te komen. Door reeds in de beginfase met alle partijen om tafel te gaan, wordt een optimale afstemming tussen de wensen en eisen van álle betrokken partijen gewaarborgd. Bovendien worden verrassingen achteraf, met bijbehorende hoge kosten, voorkomen. Zo kan een woning op efficiënte wijze worden aangepast aan de specifieke zorgbehoefte van een bewoner.
 
Lees voor u aan de slag gaat met het stappenplan de uitgebreide toelichting.

Naar het