Toelichting stappenplan

Het stappenplan bestaat uit drie stappen. Hierin geeft u door middel van keuzemenu’s aan, aan welke eisen en randvoorwaarden de woning moet voldoen. Na iedere stap krijgt u een overzicht van de mogelijke voorzieningen die u in de woning kunt toepassen en/of de wijze waarop u de woning alvast kunt voorbereiden op latere toepassing van deze voorzieningen. Door in iedere stap aanvullende randvoorwaarden in te voeren, verfijnt u het overzicht steeds verder.
 
Het eindresultaat is een tabel met de voorzieningen die nodig zijn om een woning te realiseren die aan alle gestelde randvoorwaarden voldoet. Dit geeft u een goede basis om, in overleg met alle betrokken partijen, te komen tot een gedegen installatietechnisch ontwerp.
 
Via het menu hiernaast vindt u een korte toelichting van de verschillende stappen.