Stap 3: Wat zijn behoeften van belanghebbenden?

In deze stap kiest u de behoeften van belanghebbenden. Daarmee worden alle personen bedoeld die direct of indirect bij de bewoner betrokken zijn. Denk aan familieleden, de zorginstelling, hulpdiensten etc. Geef hier aan wat de behoeften en belangen van deze personen zijn ten aanzien van de inrichting van de woning.

  • Toezicht in de woning met een camera
  • Uitschakelen systemen door derden bij dementie
  • Semi-intensief toezicht thuis ter vervanging van ziekenhuisopname
  • Zorg uit handen nemen van familie of verzorgenden
  • Besparing voor thuiszorgorganisatie; alleen hoognodige bezoeken afleggen
  • Bewustwording energiekosten en milieu
  • Bewustwording energiegedrag

De voorzieningen die voldoen aan de in stap 1 , 2 en/of 3 gemaakte keuzen, verschijnen in blauw in de tabel. Wanneer u alle randvoorwaarden hebt ingevoerd, klikt u op de button ‘Toon gedetailleerd ontwerp’.