Stap 2: Wat zijn de behoeften van de bewoner?

In deze stap kiest u de specifieke behoefte(n) aan ondersteuning van de bewoner. U kunt kiezen uit de onderstaande mogelijkheden.

  • Ondersteuning vanwege beperkte mobiliteit
  • Bedieningsgemak faciliteiten
  • Ondersteuning bij communicatie
  • Ondersteuning bij oriëntatie
  • Veiligheid en gezondheid
  • Algemene voorzieningen en diensten
  • Veel comfort en energiezuinigheid
  • Inzicht in energiegebruik

De voorzieningen die voldoen aan de in stap 1 en/of stap 2 gemaakte keuzen, verschijnen in blauw in de tabel.