Toelichting gedetailleerd ontwerp

In het scherm ziet u een tabel waarin per voorziening de kenmerken van het ontwerp gegeven zijn. Bij elke voorziening is aangegeven:

 • Naam van de voorziening
 • Doelgroep
  Hier staat de doelgroep zoals ingegeven in stap 1 vermeld.
 • Mogelijke uitvoeringsvorm
  Dit is een voorbeeld van de wijze waarop een voorziening in de woning kán worden toegepast. Dit is slechts één mogelijkheid, er zijn vaak diverse alternatieve uitvoeringsvormen mogelijk. De te kiezen uitvoeringsvorm is onder meer afhankelijk van de technische randvoorwaarden die gelden voor het ontwerp.
 • Voorbereiding
  Deze kolom vermeldt de voorbereidende maatregelen die nodig zijn om de voorziening op een later moment eenvoudig in de woning toe te kunnen passen.
 • Norm
  Eventuele wet- en regelgeving waarin toepassing van de voorziening is voorgeschreven.
 • Collectiviteit
  Deze kolom vermeldt of het collectief toepassen in een cluster van wooneenheden voor deze voorziening mogelijk is.

U kunt het overzicht handmatig aanpassen en afstemmen op uw eigen situatie. U doet dat door zelf functionaliteiten toe te voegen en/of door de uitvoeringsvorm van de functionaliteiten handmatig aan te passen. Ook kunt u aanvinken of u een functionaliteit direct wilt toepassen of de toepassing ervan wilt voorbereiden.
Bij het afstemmen van de resultaten op uw eigen situatie is het van belang de randvoorwaarden die gelden voor toepassing van de oplossing in overweging te nemen. Denk bijvoorbeeld aan de keuze voor een draadloos of bedraad besturingssysteem. Ter illustratie zijn belangrijke criteria en randvoorwaarden rechtsonderaan de tabel opgenomen. Linksonderaan zijn de ingegeven zoekcriteria nogmaals vermeld. Zo heeft u een duidelijk overzicht met alle uitgangspunten die u in overweging moet nemen om in overleg met de betrokken partijen te komen tot een gedegen installatietechnisch ontwerp voor de woning.
 
U kunt het bestand uitprinten en/of exporteren naar Excel.