Waarom dit stappenplan?

Woningcorporaties, zorginstellingen en gemeenten worstelen allemaal met de vraag hoe zij, elk vanuit hun eigen invalshoek, de vergrijzing kunnen opvangen. Corporaties zien de noodzaak om hun bestaande woningvoorraad, vaak galerijflats uit de jaren zeventig, geschikt te maken voor een vergrijzende populatie. Gemeenten streven er naar hun inwoners langer thuis te laten wonen, terwijl het aantal bedden in zorginstellingen blijft afnemen. Installatie­bedrijven hebben behoefte om in een vroegtijdig stadium alle wensen en randvoorwaarden in kaart te brengen, zodat een zij een goed technisch ontwerp kunnen maken.
 
Nieuwe methodiek
Een goede methodiek om te komen tot zo’n ontwerp ontbrak echter tot op heden. Om in deze behoefte te voorzien hebben diverse marktpartijen hun krachten gebundeld en gezamenlijk dit stappenplan ontwikkeld. Het stappenplan is nadrukkelijk bedoeld als handreiking bij het ontwerpen van een aangepaste woning. Het biedt geen kant en klaar ontwerp en geeft ook geen compleet overzicht van alle beschikbare functionaliteiten. Het stappenplan zal waar nodig in de toekomst verder worden aangevuld en doorontwikkeld.
 
Voorbeeldwoning
Om de mogelijkheden voor aanpassing van bestaande woningen te illustreren, is met behulp van het stappenplan de voorbeeldwoning 'Wel Thuis' in Delft levensloopgeschikt ingericht. Het betreft een bestaand driekamerappartement, gebouwd in de jaren ’70. Geïnteresseerden kunnen de woning op afspraak bezoeken, meer informatie vindt u op www.welthuis.net.
 
Meer lezen
Meer informatie over het toepassen van installatietechnische voorzieningen in de zorg leest u in de SnelWijzer Zorg. Dit is een handzaam boekje voor installateurs die zich op de zorgmarkt (willen) begeven en zich willen verdiepen in de behoeften van deze klanten. Het beschrijft mogelijke installatietechnische voorzieningen voor mensen met een zestal verschillende beperkingen/ziektebeelden. Het kan door de installateur worden gebruikt voor een advies aan een zorgklant en om zich beter in te leven in zijn gesprekspartner. De SnelWijzer Zorg is een uitgave van UNETO-VNI en voor leden te verkrijgen via www.uneto-vni.nl.